הכהנים נשארים במקדש הפנימי. קידוש שם שמיים בפרשת אמור: קדושת הכהנים, שבת ומועדים כ"מקראי קודש", עונשו של נוקב שם ה'. מצוות שקשורות לתמימות, דמותו של רבינו תם, מושג ה-"תמימות" בספירת העומר. שיעור זה הועבר בזום, כחלק מזמן קיץ מקוון בישיבה.