יעקב אבינו לאורך כל הדרך נתקל במציאויות מורכבות שפעמים דורשות ממנו להשתמש בפתרונות שלעולם לא היינו חושבים עליהם. מצד אחד איננו מבינים מאומה במדרגתו של יעקב ומאידך אם התורה מספרת לנו את הדברים דווקא באופן הזה הרי שהתורה באה להעביר לנו מסר.