קרבן הפסח הוא כקרבן תודה, אלא שהמיוחד בו שישראל אמרו את התודה לקב"ה עוד קודם שנגאלו, בזכות אמונתם. שיעורו של הרב אליהו שחור כחלק משבוע שידורים מיוחד לקראת חג הפסח.