שאול השמיד את עמלק אך הם לא הושמדו, כיצד יתכן הדבר? מה עושה הקיני אצל עמלק? מדוע שאול אומר לקיני להיפרד מעמלק? זאת ועוד...