המצוות בארץ ישראל הם בשביל לבטא את הישראליות של עם ישראל כי רוחניות אנחנו מקבלים על זה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל והביטוי זה הקיום מצוות. וזה גם הרצון של מי שרצה לעלות לארץ ישראל בשביל לקיים את המצוות בשלמותם.