ביאור המימרה "אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו"(ברכות לא, א) ע"פ עין אי"ה למו"ר הראי"ה קוק זצ"ל. שיעור מתוך אזכרת השלושים לתלמידנו היקר הלל דחבש ז"ל.