עולם הזה דומה לפרוזדור, נפש האדם שואפת לשלמות שהיא בעולם הבא.