הנצרות פוגעת בנו מבפנים בחכמה- הם נגד התורה שבעל פה כי הם יודעים ששם החיים הפנימיים של עם ישראל ובזה הם רוצים לפגוע.