במבט לאחור, רואה אברהם רבים לפניו אשר נכשלו בשליחותם ולא מילאו את התקוות אשר תלה בהם הקב"ה... מה מניע אותו בכל זאת לנסות?