תרבות המערב ממש לא טובה כי היא גרמה לרצח המוני (מלחמת עולם הראשונה) אז כנראה שהיא פסולה מהשורש.