הרב מדבר על הצורך להתגבר על הטבע שבאדם, וגם על רעת העצל וחסרונותיו וגם דוגמאות לזריזות מהצבא ומיוסף הצדיק.