סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל באורות המלחמה מתוך ספר אורות למרן הראי"ה קוק זצ"ל. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשע"ד.