מבית מדרש

מידות

תוצאות מסוננות לפי: נושא `שו"ת ישן`, הרב אמיר נכטשטרן