מבית מדרש

שיעורים בספר אורות- אורות ארץ ישראל - הרב יקי סביר