empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות ר"ה- איסור אכילה לפני התפילה

הרב אליקים לבנון

  • youtube
  • audio

שיעורו של מו"ר הרב אליקים לבנון על איסור האכילה לפני התפילה בר"ה וכמה מותר לאכול בקידוש שלפני התקיעות.

מומלצים