• israel

אלחנן קליין


אלחנן קליין ז"ל


אלחנן אהב מאד את המילואים, להגן על הארץ, על היישובים, לא היה בו פחד. רוצח מתועב גדע את חייו אבל הילה הגיבורה תמשיך את המסע עם הילדים המקסימים, המשפחה המורחבת והקהילה התומכת.
הילה, עם ישראל מחזק אותך ואוהב אותך


ת.נ.צ.ב.ה.