• israel

אביה יהושע גולדברג


אביה יהושע גולדברג ז"ל


 

אביה יהושע גולדברג נולד בירושלים בכ"ח אב תשמ"ח.

 

אביה היה בעל חסד וענווה, אוהב תורה וארץ ישראל ואהוב על הבריות.

 

נספה בדרכו לישיבה באלון מורה, י"ב מר חשוון התשס"ח, במזמור י"ט לחייו.

 

ת.נ.צ.ב.ה