אמירת "ברך עלינו"/ "ותן טל ומטר לברכה" בחורף והדין אם שכח.