עניין המקדש הוא הבנה שאנחנו אריות, יש לנו פניות מאויבים, בלי פחד ובנחת, ויש אנרגיות להתעסק בעבודת ה', מנצלים את כל הכוחות הנפש לעיקר הן בכלל והן בפרט.