מפרשת בני ראובן ובני גד ניתן ללמוד יסודות חשובים ובסיסים בפתרון סכסוכים. "והייתם נקיים מה' ומישראל".