ארבעה רבדים בדבקות בקב"ה, בעשיית המצוות ובלימוד התורה. יחסי הגומלין בדבקות שהאדם נותן וגם מקבל.