הנצרות טוענת שאין שום קשר בין העולם הזה לעולם הבא לעומת היהדות שיש קשר בין העולמות.