עם ישראל מספר סיפור אחד בכל חייו שזה מה שהקב"ה אומר אבל הנצרות מספרת גם את סיפורו של הקב"ה( תורה שבכתב) אבל הם נגד תושב"ע והקב"ה לא נכנס ליום יום שלהם.