בלי חטא העגל היינו עם מיוחד ולא היינו צריכים להילחם וכל המלחמות הם רק בגלל חטא העגל.