הרב מדבר על מידת הרחמים, מסביר מדוע העולם לא יכל להתקיים רק עם אחת מהמידות(רחמים ודין) ואח"כ מסביר איך שתי המידות יכולות להתקיים בעולם.