שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל בספר נתיבות עולם למהר"ל.