הגישה ללימוד צריכה להיות עם רצון להשתנות ולקבל מהאור העליון החבוי כגחלת בלימוד. העסק בתורה הוא כהפיכה בגחלת וגילוי שפע של רצון ה' בעולם. זוהי התשובה הגבוהה "תיובתא דאורייתא". דרך עץ חיים לרמח"ל. שיעור לקראת ראש השנה תשפ"א.