• israel

הרב נוחם צפרי


הרב נוחם צפרי


 

הרב נוחם צפרי נולד בשנת תשכ"ו (1966).

 

מתגורר באלון מורה, נשוי לצביה.

 

נולד בפתח תקווה, גדל באלון שבות, למד בישיבה לצעירים בירושלים (ישל"צ) עד שנת תשמ"ד ואז עבר לישיבת מרכז הרב, בה למד כ-10 שנים. התגייס לצבא ושירת בחיל ההנדסה הקרבית. בהמשך למד בכולל ארץ חמדה כ-4 שנים.

 

הרב נוחם מלמד בישיבה באלון מורה מסוף שנת תשנ"ט, וכיום הוא ר"מ שיעור ב'. בנוסף הרב מעביר שיעורים בעין אי"ה ושיעורים נוספים.

 

דרך הלימוד של הרב נוחם מונעת מהתפיסה שבלימוד תורה צריך להשתדל לתת לתורה הא-לוקית להאיר אותנו וכי לצורך כך יש צורך במקסימום הקשבה והתבטלות לתורה במאמץ להבין אותה והימנעות מניסיון להכתיב לתורה מה אנחנו היינו רוצים שיהיה כתוב בה.

 

הרב מחנך את תלמידיו למצות את המקסימום שביכולותו לעשיית טוב בתוך תחום הבחירה שקבע לו ריבונו של עולם, תוך כדי דיוק ושמחה.