• israel

הרב שחר אימבר


הרב שחר אימבר


 

הרב שחר אימבר נולד בשנת תשמ"ד (1984).

 

מתגורר באלון מורה, נשוי לחמדת ואב לחמישה.

 

גדל בירושלים בגבעת מרדכי, למד בישיבת מקור חיים ולאחר מכן בישיבה באלון מורה, כ-8 שנים. עבר ללמוד שנה בכולל בגבעת שמואל ומשם המשיך לכולל דיינות בבית חג"י, שם למד את חלק "חושן משפט" בשולחן ערוך. בשנת תשע"ז נקרא אל הדגל וחזר ללמד בישיבה בה גדל, באלון מורה.

 

כיום הרב משמש כר"מ שיעור ג' בישיבה, ומזמן אלול תשפ"א גם כראש הישיבה, לצידו של הרב אליקים לבנון.

 

הרב שחר שם דגש חזק מאוד על לימוד בשמחה ובאהבת התורה. רואה בלימוד בחבורה את קרש הקפיצה הנכון להתקדמות בלימוד והתגדלות בתורה וביראה. על פי דברי הרב שחר: "דור הגאולה צריך תורת גאולה".