• israel

הרב משה כץ


הרב משה כ"ץ


הרב משה כץ

 

הרב משה כ"ץ נולד בשנת תשכ"ב (1962).

 

מתגורר באלון מורה, נשוי להלה ואב לשתיים.

 

גדל בניו יורק בארה"ב, עלה לארץ בשנת תשמ"ד ולמד 3 שנים בירושלים.

 

בשנת תשמ"ז התחתן ובנה את ביתו בירושלים. בשנת תשמ"ח, בעקבות התחלת האינתיפאדה הראשונה, החליטו שריך תשובה מוחצת להתקוממות הערבית על ארצנו ועמנו ועברו לגור באיתמר בשומרון, וללמוד בכולל באלון מורה. לאחר 8 שנים באיתמר, בשנת תשנ"ו עברו לגור באלון מורה.

 

לפני כ-15 שנה הקים את ארגון "כושרות" במטרה להגביר את המודעות לכשרות ולחקור ולהעביר מידע מקצועי בתחום הכשרות, וכיום הוא עומד בראשו.

 

הרב משה מלמד בישיבה מאז הקמתה בשנת תשנ"ו, ועוד לפני זה לימד בכולל. הרב מעביר שיעורים בישיבה בעיקר באמונה ובהלכה בנושאי כשרות. מחנך את תלמידיו ללמוד תורת חיים, לעבודת ה' ודבקות בה', להיות מחוברים ומקושרים לקב"ה בכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם ובכל מחשבותיהם. הרב מלמד לראות איך הקב"ה מקדם אותנו ואת עמ"י לקראת התיקון הגדול של הגאולה השלמה ומתוך זה לפעול כל אחד את תפקידו המיוחד שלו.