• israel

הרב מרדכי וולנוב


הרב מרדכי וולנוב


 

הרב מרדכי וולנוב נולד בשנת תש"מ (1980).

 

משמש כיום כרב היישוב אלון מורה, לאחר שנבחר לאחרונה להחליף בתפקיד את הרב אליקים לבנון.

 

מתגורר באלון מורה, נשוי לתהילה ואב ל-8 ילדים.

 

גדל בבני ברק ובשנת תשנ"ט הגיע ללמוד בישיבת אלון מורה, בה למד כ-10 שנים, ולאחריהם מונה לר"מ בישיבה.

 

כיום הרב משמש כר"מ הלכה והוא מעביר תכנית לימוד הלכה לבוגרי צבא ואברכים בהלכות שבת, איסור והיתר, ברכות, חגים ועוד. תכנית לימוד ההלכה של הרב שמה דגש על לימוד ההלכה מהמקורות (משנה, גמרא, ראשונים ואחרונים), מתוך תפיסה שכך הלימוד מביא להבנה עמוקה יותר ומחבר את התורה לחיי המעשה.

 

בנוסף הרב מעביר שיעורים במוסר ובאורחות חיים לאור פרשיות השבוע, בסדרה שנקראת "ויורנו מדרכיו". שיעוריו של הרב מרדכי נערכים כעת לסדרת ספרים בשם זה, והיא עתידה לראות אור בקרוב בע"ה. בנוסף, השיעורים נשלחים כל שבוע בווצאפ ובמייל בתפוצה רחבה לכל מאן דבעי. להצטרפות לחץ כאן.

 

בשיעוריו הרב מרדכי שם דגש חזק מאוד על ההכנה לחיי המעשה. לאחר שבע שמונה שנות לימוד רבים מהתלמידים יוצאים ללמוד מקצוע וכד' ובשיעוריו הרב מסייע להם לבנות עמוד שדרה חזק שילווה אותם במהלך החיים. קביעת עתים לתורה ומגורים/עבודה בסביבה תורנית תומכת הם שני עקרונות קריטים שהרב שם עליהם דגש רב כשהוא מדבר על החיים שאחרי הישיבה.