• israel

חנות הספרים

שלום אהלך

הרב אליקים לבנון

טהרת המשפחה- הלכות והליכות
ספרו החדש של מו"ר הרב אליקים לבנון בנושא טהרת המשפחה

מחיר הספר: 60 ₪

סדר הסליחות - בעריכה מחודשת

הרב אליקים לבנון

פיוטי הסליחות נכתבו בגלות, והם כוללים שני עניינים מרכזיים. האחד, בקשת סליחה על עבירות וחטאים, והשני, על המצב הירוד של ישראל בגלות, נרדפים, נשחטים, בזויים וכד'.

ב"ה, זכינו לשוב לארצנו, לבנות ולהבנות! התורה חוזרת ללומדיה, ועם ישראל ומדינת ישראל הם במעמד עליון, גם בעיני אומות העולם. כפיות טובה כלפי הקב"ה היא, להמשיך ולהתלונן על מצבנו הירוד. לכן, הגיעה העת לערוך מחדש את הסליחות. להשמיט את הסליחות העוסקות במצבנו בגלות, ולומר רק את אלה העוסקות בבקשת סליחה.

גם זכות אבות, העקידה וכד', ראוי שיהיו חלק מהסליחות.

העריכה המחודשת מיועדת בראשונה לישיבתנו, ישיבת אלון מורה, ולכל ציבור אשר ימצא בכך אמת.

יהי רצון שתתקבלנה תפילותינו לרצון!

מחיר הספר: 20 ₪

כאייל תערוג

הרב אליקים לבנון

ספרו של מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א על מגילת אסתר.

מאבקו של אחד מאנשי כנסת הגדולה, כנגד (כמעט) כולם. אחד הרואה את דרך האורה, כאשר כל חבריו מתנגדים לדרכו.
בדור ההוא לא הוכרע המאבק, אדרבה - גברה דעת הרוב על זו של האחד, אך ההיסטוריה הוכיחה את צדקת דרכו של היחיד,היחיד כנגד הרבים.
הספר ערוך ומוגה, בעיצוב מרהיב, בתוספת המגילה עם ניקוד וטעמים. 96 עמודים על נייר כרומו.

מחיר הספר: 35 ₪

הד הרים

הגרי"מ חרל"פ

קבוצת מכתבים בין הרב יעקב משה חרל"פ לראי"ה קוק ולבנו הרצי"ה קוק זצ"ל.

הוצאה מתוקנת ומשוכללת. הספר יצא לאור לראשונה ע"י מו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל בשנת תשי"ג.

מחיר הספר: 20 ₪

רוח כביר

הרב אליקים לבנון

אסופת שו"ת בהלכות צבא.

בין שעות ט"ש לשוחות/ בין שבתות מנוחה לבין גיחות
את מעשינו ננתב בדרך נכונה/ בידינו החמושות תשרה שכינה.
הספר כולל למעלה ממאתיים שאלות ותשובות הלכה למעשה, בהלכות צבא.
ערוך ומוגה במהדורה צבעונית, בתוספת איורים ונקודות 'תכלס' על מנת להיערך כראוי למקרים שכיחים.  מומלץ לכל מתגייס!

מחיר הספר: 20 ₪

ויורנו מדרכיו (חומש בראשית)

הרב מרדכי וולנוב

אורחות חיים ומוסר ע"פ פרשת השבוע,
מאת הרב מרדכי וולנוב - ר"מ בישיבת אלון מורה.

סדרת "ויורנו מדרכיו" כוללת בתוכה שיחות מוסר על סדר פרשיות התורה, כתובות בסגנון השווה לכל נפש.
השיחות מפגישות את הקורא עם רעיונות רבים ומגוונים ומסייעות לו לקנות ולחזק בנפשו מידות וענייני מוסר שונים.
מתוך התבוננות בפרשיות השבוע הקורא ישים את ליבו לעניינים הנוגעים לחייו ולאישיותו וילמד להתבונן בדרך ישרה על פרטי חייו.
הספר כולל 130 עמודים בעריכה חדשנית, מוגשים בכריכה רכה.

מחיר הספר: 20 ₪

אמונה סדורה- ימים נוראים

הרב מנחם שמשי

עיון בסוגיות מזווית אמונית.

בכניסה לימים של חשבון נפש וצומות, כשהמלך הקדוש דן את עולמו אם להיות, רוצים אנו לעמוד בתפילה ולהאזין לקולות, ויחד עם הכהן הגדול בקודש הקודשים להיות.
לחבר ברגעים הנוראים והגדולים, את השופר והדבש, ובגדי הלבן שבמקדש, ולחתום בתקיעה גדולה, מתוך אמונה וביטחון, אהבה ויראה.
בספר מקורות רבים ומגוונים של גדולי הראשונים והאחרונים לאורך הדורות, מסודרים על-פי נושאים באמונה סביב הימים הנוראים.

מחיר הספר: 40 ₪

אמונה סדורה- סוכות

הרב מנחם שמשי

עיון בסוגיות מזווית אמונית.

הספר מיועד לכל הרוצה להיפגש עם עולמם הפנימי והעמוק של התורה והאגדה, להתחבר לחג הסוכות בעזרת פֵירות הגיונם של גדולי הראשונים והאחרונים לאורך כל הדורות, ולנסות להבין מה מיוחד כל כך בשבוע זה.
בספר מקורות רבים ומגוונים,מסודרים על-פי נושאים באמונה סביב חג הסוכות.

מחיר הספר: 40 ₪

אמונה סדורה- פסח

הרב מנחם שמשי

עיון בסוגיות מזווית אמונית.

"יציאת מצרים תשאר לעד האביב של כל העולם כולו" (הראי"ה קוק זצ"ל, מגד ירחים).
הקריאה "שלח את עמי ויעבדוני" שנשמעה בעולם לפני אלפי שנים, היתה הפתיחה למהלך עולמי שנשמשך עד ימנו אלו, מהלך של התקדמות וחיפוש.
חיפוש של חופש וחירות, של אמונה ותפילה, של חסד ואהבה. חיפוש של ישראל וקודשא בריך הוא.
בספר מקורות רבים ומגוונים של גדולי הראשונים והאחרונים לאורך הדורות, מסודרים על-פי נושאים באמונה סביב חג הפסח.

מחיר הספר: 40 ₪

שלישיית ספרי אמונה סדורה

הרב מנחם שמשי

עיון בסוגיות מזווית אמונית.

המארז כולל את הספרים- ימים נוראים, סוכות ופסח.

מחיר הספר: 100 ₪

מגילת ההסתר

הרב דוד אמיתי

שיחות לימי הפורים!

הוצאה חדשה לספר של הרב דוד אמיתי ראש ישיבת אבינועם באביתר

מחיר הספר: 20 ₪

סיכום ההזמנה

  • סה"כ לספרים: 0

פרטי המזמין

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • * * קבלה תשלח במייל, אנא הקפד על כתובת דוא"ל מדויקת
סה"כ לתשלום 0

אפשרויות תשלום

פרטי כרטיס אשראי