• israel

צבי יהודה גרוסמן


צבי יהודה גרוסמן ז"ל


 

צבי יהודה גרוסמן, נולד בי' אדר ב' תשמ"ו, בירושלים.

 

צבי יהודה למד בצעירותו בישיבת בני צבי ולאחר מכן בישיבה הגבוהה באלון מורה.

 

בצבא שירת כעוזרו הקרוב של הרב אביחי רונצקי.

 

אחרי שחרורו שימש כמזכיר היישוב גבעת אסף, ובתפקידי ניהול שונים.

 

צבי יהודה התגורר באלון מורה, ובחודשיו האחרונים עבד כיזם בניה בחברת "הר כביר".

 

נהרג בתאונת דרכים ליד צומת תפוח, ב' שבט תשע"ו. 

 

הרב אליקים לבנון שליט"א, כתב לזכרו:

 

תחילת חודש שבט תשע"ו, יחרט בזכרוננו כזמן מהול בדם.

ביום שלישי ב' שבט, איבדנו את חברנו, צבי יהודה ז"ל, שנספה בתאונת דרכים.

כמה ימים אח"כ, זועזענו כולנו מהרצחה של דפנה מאיר הי"ד.

שניהם היו דמויות מופת, כל אחד בעניינו.

צבי יהודה ז"ל היה דמות של ניהול, ארגון ובניה חיובית!

את כוחותיו הוציא אל הפועל כבר בגיל תיכון, עת למד בישיבת בני צבי בבית אל.

אח"כ הגיע ללמוד בישיבה באלון מורה, ואת שירותו הצבאי עשה כמארגן, כמעט רל"ש, של הרב רונצקי, בעת כהונתו כרבצ"ר.

אח"כ, ראינוהו בתפקידים שונים של ארגון וניהול, בגבעת אסף, בחברת הר כביר, ועוד.

אבל מעל כולם, ראינו אותו ואת נגילה תבדל לחיים ארוכים, כיצד יחד הרימו והקימו משפחה לתפארת. לא פשוטה וקלה היתה דרך הבניה, אך בדחיפתו של צבי יהודה ז"ל, ובשיתוף מלא עם נוות ביתו, זכו להתבסס, מפנים ומחוץ.

הננו רואים את הילדים המתוקים, אריאל, נעם ושובאל חיים, בריאים ושמחים, בתוך משפחה נפלאה.

לפני שהסתלק למרומים, עוד הספיקו הוא ונגילה לחתום על רכישת בית, בשכונת נוף הדגן שתיבנה במהרה בקרוב.

ובעיקר, בחודשיים האחרונים נכנס לעבודה אשר שימחה אותו מאד, בייזום בניה בארץ ישראל.

בהלויה, שמענו את הדברים המרגשים שאמר עליו מנהל החברה, שאינו שומר מצוות, אך פיו מלא תהילה על אישיותו ועבודתו של צבי יהודה ז"ל.

איבדנו תלמיד, חבר, שכן ותושב יקר!

נמשיך לחבק את המשפחה היקרה, נעטוף באהבה את נגילה ואת הילדים, ובעז"ה, נזכה לראותם ככהנים, עובדים בבנין השלם, בנחמת ציון וירושלים!

 

יו”ר מזכירות היישוב אלון מורה דאז, אליסף פרשן הוסיף:”כולם אהבו את צבי באופן מיוחד, תמיד עם חיוך ותמיד בעשייה. למרות גילו הצעיר הוא הגיע להישגים רבים, היה מזכיר היישוב גבעת אסף, והצליח לנהל יישוב שלם עם תקציב והרבה מורכבויות”.

 

ת.נ.צ.ב.ה