הרב מדבר על מדת הצניעות שהייתה ברחל - איך היא לוותה אותה כל חייה וממילא איך זה מופיעה בצאצאיה.