לחסד יש שני פנים: האחד, מצד הנותן והשני מצד המקבל... מתי המקבל צריך לקבל ומתי לסרב?