הכנסת אורחים, גם במחיר ויתור על זמן איכות משפחתי? ואם זה פוגע בזוגיות?