המהר"ל שאול מדוע התורה לא ניתנה כבר בתחילת העולם, ועונה שהתורה ניתנה לאדם, והאדם זה מי שעוסק בעניינים רוחניים וזה ישראל - ישראל קרואיים אדם. בהמשך המהר"ל מסביר ע"י 3 משלים את הקשר המיוחד שבין ישראל לתורה ואת ההבדל בין בן למי שאינו בן, ומדוע התורה ניתנה לישראל ולא לאבות. סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל על ספר תפארת ישראל למהר"ל. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.