במבט הראשוני דקדוקי התורה נראים טפשיים. יש צורך להעמיק בגילוי פנימיות התורה, ומתוך מבט כזה ניתן להבין את פשטי התורה במובנם האמיתי.