הרב מדבר על הבעיה שיש בהוראת היתר שלא כדין, מסביר על מה מדבר פרק י"א - פרטי מידת הנקיות.