תסתדרו לבד! לפעמים, אבל כרגע יש לפתור את הצורך של הבן.