הצדיקים בזמן התנ"ך שנלחמו הם עשו את זה מתוך שליחות של הקב"ה להוציא את הרע מן העולם. וגם בזמננו אנחנו צריכים לשאוף מתי שאנחנו נחלמים להילחם מתוך שליחות של הקב"ה להויא את הרע מן העולם.