• israel

הרב אפרים בן שחר


הרב אפרים בן שחר


הרב אפרים בן שחר

 

הרב אפרים בן שחר נולד בשנת תשמ"ב (1982).

 

מתגורר באלון מורה, נשוי לנטע ואב ל-7 ילדים.

 

גדל בעיר העתיקה בירושלים, למד בישיבה לצעירים בירושלים (ישל"צ)ולאחר מכן הגיע ללמוד בישיבת אלון מורה. בסוף שיעור ג' התגייס לגדוד שמשון ושירת בגזרת נרים בימים של טרום הגירוש. לאחר השירות הצבאי חזר לישיבה והמשיך את לימודיו כאברך. לאחר מכן עבר לקריית ארבע לתקופה של 7 שנים ללימודי דיינות בכולל בבית חג"י.

 

בשנת תשע"ח חזר כר"מ לישיבה באלון מורה, והיום הוא משמש כר"מ שיעור א' בישיבה.

 

משרת במילואים כלוחם בגדוד 46 בשיריון.

שיטת הלימוד של הרב אפרים היא לימוד הגמרא לעומק תוך עיון במחלוקות ראשונים מרכזיות ונסיון לראות כיצד המחלוקות והדיונים נובעים מהבנת הגמרא. הרב מאמין כי מעטפת של לימודי הבקיאות, בעיקר במסכת הנלמדת, נותנת מרחב אמיתי המאפשר עומק.