הרב דוד אמיתי

פרשת ויקרא - התיקון שבקרבן 'עולה'

הרב דוד אמיתי


פרשת ויקרא - הרהור הלב


"וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו..."
השבוע אנחנו מתחילים לעסוק בפרשיות הקורבנות, חז"ל שידעו לבאר לאיזה תיקון רוחני מכוון כל סוג קורבן, כתבו שהעולה באה לכפר על הרהור הלב.ע"פ הפשט הכונה להרהורים רעים של עבירה.
האדמור ממוצז'יץ כותב שהכונה היא דווקא להרהורים טובים – אדם חשב והירהר בעניין של מצווה וקדושה להתחזק בו, לעזור למישהו, ללמוד משהו, להקים משהו, ולא עשה עם זה כלום- איבד הרהור טוב לבטלה ל"ע! ועל זה כפרה, "על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב".
שנזכה להרהר הרהורים טובים ולעשות איתם משהו...