מדוע ראובן לא הציל את יוסף והחזירו לאביו? לא משום שהוא לא היה יכול אלא משום שהוא חשב שהוא לא יכול! חובתנו לדעת ולהאמין שבמעשה "קטן" אנו יכולים לחולל שינויים דרמטיים בעולם.