הרב מדבר על מקום העולם ביחס לעולם הבא, וכן על הצבת מטרות ודבקות בהם בעולם הזה.