כשרות, שחיטה, הצורך בפוסקים גדולים, עבירות הבאות לאדם מתוך חברת בני אדם והונאת דברים.