עם ישראל 'רוצה' שיהיה מלחמות בין הגויים כי המלחמה גורמת לעם להוציא את הכח שלה אל הפועל וזה טוב שעם מוציא את כוחו אל הפועל כי זה משפר את 'כנסת ישראל' כי עם ישראל הוא לב באברים.