הרב אליקים לבנון

לימוד תורה בבין הזמנים

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב,
כמה זמן צריך להשקיע בלימוד תורה בתקופת בין הזמנים? (מינימלי ונורמלי)

תשובה

שלום,
אין פטור מלימוד תורה גם בבין הזמנים. הפסוק שנאמר ליהושע בן נון, והגית בו יומם ולילה, שריר וקיים. אולם, מאחר שהננו זקוקים למנוחה, הקדשת זמן לנושאים שאיננו מגיעים אליהם במהלך השנה, אין זה נחשב לביטול תורה. כי כל עיסוק חיובי, טיול בארץ, מעשים טובים, עזרה להורים, הכל בכלל מצוה, שאם אדם עסוק בה איננו מבטל תורה (כדאי לעיין בפירוש "שנות אליהו", ביאור הגר"א למשניות, נדפס במשניות עם הפירושים. פאה פרק א´ משנה א´, ד"ה ותלמוד תורה).

אם כן, יש לחלק את היום לדברים חיוביים כלליים, ובתוכם להכניס זמן גם לקביעות בתורה. שעה אחת ביום, זמן סביר. כל המרבה הרי זה משובח. ואם עושים טיול מצאת החמה ועד הלילה, מספיק 5 דקות של לימוד.