הרב אליקים לבנון

חלוקת מזון-צדקה או גמילות חסדים ?

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

אדם שמתנדב בארגון לחלוקת מזון, או בגדים, ותפקידו לעבור מבית לבית ולחלק את המזון או הבגדים, האם למעשה הזה שעושה, יש גדר של צדקה, או אף של גמילות חסדים, היות שהגמ´ אומרת "צדקה-בממונו, גמילות חסדים-בין בגופו בין בממונו" , והוא עשה כאן מעשה חשוב לא רק בממון, אלא אף בזה שטרח וחילק בגופו את המזון בין הנצרכים והנזקקים.

תשובה

שלום, זה מוגדר כגמילות חסדים בגופו. לא בממונו, מפני שהמזון או הבגדים אינם שלו. הרב אליקים לבנון שליט"א www.yelm.co.il

התשובה נכונה ליום נתינתה