הרב אליקים לבנון

מה היה יחודו של הרצ"יה?

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
כבוד הרב הכיר מצויין את הרצי"ה והיה תלמידו במשך שנים רבות ושאלתי היא מעט נוסטלגית מה.
הרצי"ה התעסק המון באמונה בספריו ובשיחותיו כאשר מולו היו הוגים ציונים אמוניים כמו הגרי"ד עם מאמרו קול דודי דופק או הרב טייכטל בספרו אם הבנים שמחה ואף שלום ירושלים של הרבי מקוצק.
מה היה היחוד בתוכן והגישה האמונית של כתבי הרב אל מול הקונטרסים הנ"ל שהם אבן יסוד בהגות הציונות דתית?
דבר נוסף, בסביבת הרצי"ה פעלו הרב גורן והרב ישראלי שעסקו בהלכה והרב הנזיר והרב אברום במגזר שלנו. מה היה היחוד של הרצי"ה אל מול שותפיו לדרך תורת א"י והגאולה ותפקידו בכוח?
שאלה אחרונה בדור האחרון יותר הדור הולך וזוכר את הרב שך או הגרע יוסף והבבאסאלי, גם הרב היה שר תורה גדול ואני תוהה מה עם ישראל בני דורך והדור כנ"ל שלא מכיר את הרב הפסיד ומפסיד היום?

תשובה

שלום.
א. הרב צבי יהודה זצ"ל, עסק ברוב ימיו בסידור כתבי אביו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ובמתן פרשנות נכונה לתורתו. כל "תורת הרב" הנלמדת בישיבות כיום, היא מכח הסידור המופלא של הכתבים, הספרים אורות התשובה, אורות התורה, אורות, וכן את ספרי השו"ת, משפט כהן, דעת כהן ועזרת כהן, אורח משפט, מצוות ראיה ועוד.

ב. יסודות האמונה כפי שייסד אותם הרב צבי יהודה, כוללים ומקיפים, וחובקים נושאים רבים, שכולם מתקבצים למערכת אמונות,שאיני מכיר מערכת רחבה כזו בספרים אחרים. כדי להגיע לנקודה זו, יש ללמוד הרבה, וכמובן אי אפשר לסכם זאת במילים קצרות.

ג. הרב צבי יהודה היה מחנך, בכל אורחות חייו. מי שגר עמו, ראה אותו ביום, בלילה, בהליכתו, בתפילתו, באכילתו, ובכל רגע כמעט. אפשר וצריך היה ללמוד ממנו. שני סיפורים: היה מגיע בבוקר, מביתו לתפילה בישיבה, במונית. נהגי המוניות היו "מתקוטטים" על הנסיעה, כולם רצו לעשותה בגלל היחס החם, שאילת השלום, ההתעניינות בנהג, במשפחתו וכו'. לאחר התפילה, היה הולך לספריה, לחלוץ תפילין וכו'. היינו מגישים לו תה ובננה. את הבננה היה מקלף, וחותך חתיכה בעזרת הכפית, וכך אוכל.

לסיכום, זכינו לראות מי שכל חייו אמונה, תורה, מסירות נפש לעם ישראל , לתורה ולארץ ישראל, שכל דרכיו מידות טובות, אהבה ושמחה!